Tuesday, 13 November 2012

Nafas Lautan Dan Nadi Bumi* (Indah)

Malam semalam seperti malam sebelumnya
langit pun akur, lautanmu tenang. Siang itu,
aku meletakkan telinga ke dada lautan, dan
mendengar nadi bumi. Bila keresahan lautan
berkumpul dengan keresahan bumi, kedamaian
langit pun tersentuh. Satu kekuatan bangkit.
Kembara suaramu mengilas cahaya ke setiap
sukma. Terima kasih Tuhan kerana aku bersama
sekalipun aku datang bagai penumpang akhir
yang meloncat masuk ke dalam konvoi.
Aku tak punya apa-apa selain suara dan
bait-bait kata yang sederhana. Tapi di dalam
nya pasti ada ketulusan. Kata-kata itu turun dari
gunung mengalir ke lembah sukma. Melangkah
di atas titian sejarah. Aku bukan seorang bintang
juga bukan seorang tokoh. Ketika kau berucap,
aku hanya suka mendengarkan. Kala kau berhenti
berucap, aku berdiri menyatakan takbir. Saat
kau berjalan pulang aku membukakan pintumu
supaya kau dapat keluar tanpa terkepung.
Kalau kau masih ingin memanggilku, boleh.
aku orang biasa bernafas lautan dan bernadi bumi.

Kudat
13 November 2013