Saturday, 10 December 2016

Golongan Minoriti Rohingya (Rohingya)*

Golongan Minoriti Rohingya
tetap dipelindungi
langit dan buminya
rimba dan halaman rumah
kamu tak berhak menuntut
yang bukan hak dan apa lagi
menzalimi kerana ia sedikit
berbeda pandang dan kepercayaan.

Kamu diperingatkan
hadirnya panah-panah malam
turun
amarah dan tindakan licikmu
tak akan pernah melukai tubuh
sebuah kebenaran dan
samawi tak akan membiarkan
pelakuan majnun ini
harus berhenti.

Ketika kamu memperkosai
Golongan Minoriti Rohingya
alam pun mencari sasaran
perubahan musim datang
amaran
api kekerasan akan redah
kedamaian di bumi Arakan.

Nilai
Disember 2016