Sunday, 31 August 2014

Salam Kemerdekaan* (Kemerdekaan)

Salam Kemerdekaan
memperingatkanmu penjajah bangsa telah pulang
sukma telah bebas dari belenggu mengheretmu
terputus dari masa silam yang tak akan kembali.

Salam Kemerdekaan
adalah himpunan doa yang terkabul
terus-menerus dilafazkan hingga kiamat
solidaritas dan kemenangan anak bangsa.

Salam Kemerdekaan
kita telah menolak pemerkosaan
hak-hak peribumi hidup berbangsa-bangsa
di taman khatulistiwa ini sepanjang musim.

Salam Kemerdekaan
bukan menggantikan beradab dengan derhaka
bertindak algojo di lorong malam khianat
menabur fitnah, kebohongan dan maut.

Salam Kemerdekaan
perjuangan mendorong kebenaran ke pentas terbuka
saksi-saksimu tak akan didera atau dizalimi.

Salam Kemerdekaan
janji-janji keselamatan yang digenapkan
samawi akur menurunkan gerimis pelangi.

*Dikirimkan pada 27 April 2015