Thursday, 30 October 2014

Sungai Padas Mengalir Jauh* (Cemar)

Di tanah leluhur ini dari setitik
menuruni lembah lalu menjadi
sebatang sungai di bawah langit
Khatulistiwa.

Gejolak airmu tenang membawa
cerita-cerita rimba mengalir jauh
ke dalam sukma tanah peribumi.

Rimba raya
ingin kurangkulmu
apalah erti sebatang sungai
tanpa lembah jati.

Di tebing sungai ini
aku berdiri melapazkan doa
kebimbangan ini
melihat pohon yang tumbang
sungai tanah lumpur
hutan pembalakan haram.

Sungai Padas
biar lingkaranmu tak putus
sampai jauh ke laut
dan irama bahasa airmu
penyejuk mata dan sukma.

*Dikirimkan ke Daily Express 25 April 2015